VN
EN

Câu hỏi nhiều nhất

30/09/2020

Triệt lông bằng Công nghệ AYE-5 Double Light trong bao lâu sẽ thấy kết quả?

Đáp: Tùy thuộc vào mật độ lông, độ dày mỏng và một số yếu tố khác mà bác sĩ cho đưa ra liệu trình với số buổi phù hợp. Nhưng tại BEAUTY S, kết quả sẽ thấy rõ từ buổi 6-8.