VN
EN

Câu hỏi nhiều nhất

21/09/2020

Giảm mỡ Power Hape 2 có gây đau đớn?

Đáp: Một số bệnh nhân cho biết, cảm giác điều trị giống như bạn xoa dầu nóng lên da, hoàn toàn không gây đau đớn khó chịu. Quá trình điều trị diễn ra khá thoải mái, nhẹ nhàng. Mỗi lần điều trị kéo dài khoảng 45 phút.