VN
EN

Chia sẻ của khách hàng

30/09/2020

Chị Ngân (Long An)

“Điều trị thâm mụn White thật sự hiệu quả, chỉ 3 buổi điều trị mà mặt tôi đã hết thâm sẹo đến 90%”