VN
EN

Đối tượng phù hợp

30/09/2020

Đối tượng phù hợp

  • Loại bỏ những hình xăm cũ không ưng ý.
  • Loại bỏ hình xăm đã lỗi thời.
  • Đã từng xóa xăm bằng phương pháp khác nhưng không hiệu quả.
  • Mong muốn xóa hình xăm an toàn, không sẹo.