VN
EN

Quy trình điều trị

30/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn.
  • Bước 2: Ủ tê 30 phút.
  • Bước 3: Sử dụng VMAX 4D theo hướng dẫn dành cho mỗi vùng da.
  • Bước 4: Chiếu ánh sáng sinh học và phun tinh chất oxy.
  • Bước 5: Hướng dẫn chăm sóc da tại nhà.