VN
EN

Quy trình điều trị

30/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn.
  • Bước 2: Đánh giá vùng cần giảm mỡ.
  • Bước 3: Ủ tê vùng điều trị.
  • Bước 4: Tiến hành giảm mỡ với Slimmax 2.
  • Bước 5: Kết thúc quy trình, hướng dẫn chăm sóc tại nhà.